7 orsaker att gå Svecasas prepkurs

februari 12, 2020

Svecasas prepkurs ger dig flera fördelar. Vi stöder dig i läsprocessen och ger bra verktyg inför inträdesprovet. Ifall du ännu funderar på att gå vår kurs eller inte, har vi listat nedan några bra orsaker varför du borde gå Svecasas prepkurs.

 

På vår kurs får du:

1. Stöd och motivation till läsprocessen

Att läsa själv kan kännas tungt och ensidigt, eftersom det kan vara svårt att hitta det mest relevanta och viktiga i materialet. På vår kurs hjälper vi dig med att svara på dina frågor och repeterar det mest relevanta i litteraturen. Vi uppmuntrar dig att vara aktiv i vårt forum och ställa frågor där, vilket hjälper dig att komma framåt i inlärningen.

 

2. En ekonomisk insikt i litteraturen

På Svecasas prepkurs fokuserar vi på den ekonomiska aspekten och kopplar det som står i kursböckerna med det som händer i den riktiga världen. Detta förbereder dig effektivast till inträdesprovet.

 

3. Tillgång till vårt kurskompendium

Kompendiet är ihopsatt av våra föreläsare där det viktigaste inom litteraturen är sammanfattat. Kompendiet fungerar som ett tilläggsmaterial till kursböckerna.

 

4. Delta i ett simulerat inträdesprov

På Svecasas kurs får du delta i ett simulerat inträdesprov som motsvarar det riktiga provtillfället. Provet är ett utmärkt tillfälle att checka upp dina färdigheter och vilka delområden som ännu kräver repetition före det riktiga provet i juni.

 

5. Träffa nya människor med liknande intressen som möjligen blir dina framtida studiekompisar

Att gå vår prepkurs ger dig också en chans att socialisera dig och träffa nya människor med liknande intressen. Vi uppmuntrar våra deltagare att studera tillsammans och dela synpunkter, för att nå en djupare förståelse i materialet och kopplingar i den riktiga världen.

 

6. Bli sparrad av våra föreläsare som själv också är studeranden

Våra föreläsare är själv också studeranden och har inträdesprocessen i färskt minne. Därmed kan de ge sina personliga tips och sparra dig till att hitta dom sista krafterna och motivationen att ta dig igenom läsprocessen och inträdesprovet. De delar också gärna tips för effektiv studieteknik.

 

7. Uppleva en fest på Hanken i slutet av kursen

Som en tradition i flera år har Svecasas kursdeltagare fått en möjlighet att delta på den avslutande sitzen på legendariska Casa, som är Hanken studerandens kära festlokal. Sitz upplevelsen har varit ett av tidigare kursdeltagarnas främsta motivationsfaktorer till att kämpa igenom de sista läsveckorna, eftersom man under kvällen får uppleva hur studielivet kan se ut.

 

Ändrades dina åsikter? Anmäl dig med under ”prepkursen”.

 

Vi ses på kursen!