Q&A: Vad var det bästa med att gå Svecasas prepkurs?

mars 3, 2020

Katarina Krokfors, 19, gick Svecasas prepkurs våren 2019 och började på Hanken i Helsingfors hösten efter. Hon svarar nedan på frågor gällande vad nyttan av prepkursen var och hur kursen förberedde henne inför inträdesprovet.

Varför ville du gå en prepkurs?

Det kändes som ett säkrare sätt att komma in, eftersom prepkursen kunde hjälpa och stöda läsandet. Efter Svecasas skolbesök och att ha läst på hemsidorna kändes det som ett naturligt val.

Hur hjälpte kursen dig?

Föreläsarna var duktiga på att förklara och summera allt. Det blev en klar struktur och man hade koll på vad man höll på med. Till exempel inom historian lärde jag mig helheten mycket bättre än i skolan eftersom föreläsaren gjorde det ur ett intressant perspektiv med ekonomiska inblickar.

Vad gav Svecasas kurs dig med tanke på att kursmaterialet redan var bekant från gymnasiet?

Det var såklart lättare att förstå vad man talade om, eftersom man redan hade en grundförståelse. Det var skönt att gå prepkursen och det var ett bra sätt att repetera effektivt inför inträdesprovet.

Fyllde kursen dina förväntningar?

Jo, det gjorde det. Jag tyckte om att det var ett måttligt antal föreläsningar om dagen, vilket gav tid till att gå till bibban efteråt och att kunna göra något annat än att läsa också. Man hade tid för fritid, vilket gjorde att man hade motivation att gå till kursen. Alla deltagare hade samma agenda och föreläsarna var där för att hjälpa. Nyttigt och roligt!

Har kursens innehåll haft någon inverkan på dina studier på hanken?

Jo, speciellt i statistikens grunder. Det kändes som att man haft ett enormt försprång i förhållande till dem som inte gått kursen, eftersom grundkursen går igenom exakt samma saker. Då kändes det bra och roligt att kunna hjälpa vännerna med räknandet.

Inom historian lärde vi oss väldigt grundligt om historiens ekonomiska perspektiv, vilket har hjälpt till att förstå helheter på saker och varför de påverkar pengarnas värde. Samhällsläran hjälpte mycket inför grundkursen i nationalekonomi. Samhällsläran  fungerade som bra baskunskap eftersom föreläsaren på prepkursen kunde ge den rätta perspektiven.

Vad höll din motivation högst under läsperioden?

Jag hade ett klart mål i sikte: att få en studieplats. Jag sökte bara till olika ekonomutbildningar och visste inte vad jag skulle göra om jag skulle måsta ta ett mellanår. Jag ville verkligen komma in! Avslutande sitsen vi fick delta på var jätterolig och höll motivationen uppe, för då fick man konkret uppleva hur studielivet kan se ut. Det fick mig att kämpa ända till slut!

Tips inför prepkursen för årets deltagare?

  • Plugga på föregående inträdesproven – kolla igenom flervalsfrågor och vad som inte stämmer i dom felaktiga svaren. Öva på att utesluta svar.
  • Kolla också på den finskspråkiga litteraturen
  • Att orka läsa under fina sommardagar kan kännas utmanande, men kom ihåg dina mål! Du går inte kursen i onödan utan du går den för att du vill komma in. Du kan släppa loss efter provet så låt inte frestelsen ta över!
  • Läs tillsammans med nån som läser samma material och lägg upp ett schema och en metod som funkar dig bäst. Det kan vara bra att ha en stund om dagen då man bollar frågor tillsammans med nån annan, man lär sig effektivt då man försöker förklara problemet åt nån annan.

 

Våra kurser hittar du under ”prepkursen”.