Blogg: Vad innebär den gemensamma antagningen till ekonomutbildning?

januari 15, 2020

 

Undrar du ifall du kan gå vår kurs även om du söker till någon annan handelshögskola i Finland än Hanken? Svaret är ja!

Hanken, tillsammans med Finlands andra svenskspråkiga ekonomiutbildning vid Åbo Akademi, hör till den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta innebär att alla ekonomutbildningar i Finland har samma kriterier för antagning.

Detta betyder att:

  • Studentexamensvitsord poängsätts på samma sätt.
  • Urvalsprovet är gemensamt för alla ekonomiutbildningar, vilket betyder att du kan söka med ett och samma urvalsprov till alla ekonomutbildningar (i och med att antagningskriterierna uppfylls).

 

Listan på skolor hittar du här.

 

Du kan därför gå Svecasas prepkurs även om du funderar på att söka till någon annan handelshögskola i Finland. På vår kurs går vi igenom inträdesmaterialet på svenska och ger en ekonomisk synvinkel på gymnasielitteraturen, vilket stöder ditt läsande och dina kunskaper att kunna tillämpa dem i dina framtida studier och i den riktiga världen. Kursen förbereder dig för det svenskspråkiga urvalsprovet, men detta avgränsar inte dina möjligheter att också söka till en finskspråkig handelshögskola. Kom ihåg att ta reda på eventuella urvalskrav.

 

Allt om den gemensamma antagningen till ekonomutbildning, poäng gränser och statistik från föregående åren hittar du här.