Gemensamma ansökan, hur funkar det och vad måste jag veta?

mars 16, 2021

Den gemensamma ansökan för högskolor (inkl. kandidatstudier på Hanken och Åbo Akademi) öppnar den 17.3, alltså imorgon! Ansökan slutar den 31.3 så se till att få in din ansökan innan det.

Hur ansöker jag?

För att ansöka bör du fylla i blanketten på studieinfo.fi. Ifall du är intresserad av att studera ekonomi på svenska i Finland, är dina alternativ Hanken (Helsingfors eller Vasa) och Åbo Akademi. Notera att Hankens Helsingfors och Vasa campus är två olika ansökningsmål, du kan alltså söka in till båda! Dock kommer den du lägger som nummer ett prioriteras.

60% av studieplatserna är reserverade för antagning via studentexamensbetyg, 40% för inträdesprov. Du kan endast bli antagen via studentexamen ifall du ansöker för första gången. Detta gäller både för Hanken och Åbo Akademi.

I betygantagningen tas fem ämnen i beaktan:

  • Modersmål
  • Matematik (lång eller kort)
  • Det språk som ger den sökande högsta poängen
  • De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen

Tips: ifall du är orolig för att du inte kommer bli antagen via studentexamen, men inte vill binda stora summor pengar till en prepkurs, anmäl dig då till Svecasas E-kurs för endast 249€!

Om jag inte blir antagen via studentexamensbetyg, eller redan sökt tidigare?

Om du antas via studentexamensbetyg kommer du meddelas om detta via epost den 31.5.2021, i annat fall skall du ta inträdesprovet den 8.6.2021, notera att du inte får någon separat kallelse till inträdesprovet. Inträdesprovet ordnas i år på campus och andra övervakade lokaler (Hanken Hfors campus, Vasa campus, Åbo Akademi och Mariehamn).

Ifall du vill maximera dina chanser rekommenderar vi att du deltar på Svecasas e-kurs! Kursen består av massor med föreläsningsmaterial, övningsfrågor och ett simulerat inträdesprov. Du får också tillgång till Svecasas kompendium och frågeforumet där du kan ställa frågor till föreläsarna!