Inträdesprovet 2020 ändrar form

april 9, 2020

Vi har idag nått informationen om att inträdesprovet 2020 kommer att utföras på ett alternativt sätt för att undvika fysisk kontakt. Enligt Hankens hemsidor 9.4.2020 står det följande:

”Universiteten genomför antagningen av studerande med hänsyn till särdragen hos enskilda utbildningsområden och håller fast vid de gemensamma antagningarna inom de olika områdena. De traditionella urvalsproven ersätts med andra antagningssätt, såsom digitala antagningssätt eller nätkurser. Universiteten kan även utvidga betygsantagningen eller använda särskilt definierad antagning via Öppna universitet. Småskaliga urvalsprov kan ordnas, om noggranna försiktighetsåtgärder vidtas.”

Länken till nyheten finns HÄR.

Vi håller oss uppdaterade om detta påverkar kursens upplägg och vi ska försöka adaptera oss enligt den nya metoden så gått det går.

Ifall ändringar sker kommer alla anmälda deltagare att informeras per epost med vidare information.