Föreläsning 1 – Introduktion

april 7, 2022

Denna föreläsning täcker:

  • Vem är Calle Koskela?
  • Kursens mål och kurslitteraturen
  • Kursens upplägg och struktur
  • Allmänna tips och råd
  • Kort genom gång av det första kapitlet i boken Civilisation
    • Historia som vetenskap och läroämne

Historia föreläsning 1 slides