Nya antagningskriterier för våren 2020

maj 3, 2020

På grund av den rådande pandemin har universiteten i Finland beslutit om att ett traditionellt skriftligt inträdesprov inte kan ordnas som planerat. Därmed kommer antagningskriterierna att ändras under dessa avvikande omständigheter.

Till ekonomutbildningarna kan man bli antagen enligt 3 olika kvoter:

  • 60% antas via studentbetyget. Kravet är att du har skrivit matematik i studentskrivningarna, är förstagångssökande och når ett minimiantal poäng på 77 poäng. Länken till poängsättnings tabellen finns här.
  • En tillsatt mängd på 30% tas också in via betygsantagning, men inga tröskelkrav behövs. Du behöver inte vara förstagångssökande.
  • Resterade 10% antas via ett tvådelat inträdesprov. Första delen skrivs hemifrån digitalt 2.5 kl 12:00-13:30. Andra delen skrivs 16.6 dit valda ansökande får direkt inbjudan 3.6.

Inträdesprovet baserar sig fortfarande på de tre gymnasiekurserna som informerats om sen början, dvs Historia 1, Samhällslära 2 och Matematik 5/10. Provet baserar sig på flervalsfrågor varav fel svar ger poängavdrag. Syftet med provet är fortfarande att mäta förmågan att ta till sig och tillämpa kunskaper om ekonomi.

Allt om de nya kvoterna hittar du HÄR. Vi uppmuntrar alla deltagare att aktivt följa sin epost med uppdateringar från studieinfo och den skola hen ansökt till som första val. Detta är verkligen en exceptionell situation och orsakar säkert oro hos många sökande. Nu gäller det bara att fortsätta förberedandet och inte ge upp!

För Svecasas del betyder det att prepkursern fortsätter rulla på som planerat. Vi är här för att stöda och hjälpa alla deltagare och gör vårt bästa för att kunna fördjupa den ekonomiska kunskapen som behövs för att klara sig igenom inträdesprovet i juni.

Ifall du ännu funderar på att går vår kurs, säljer vi platser till intensiven fram tills 6.5 kl 12:00. Intenivkursen ger dig en ypperlig chans att fördjupa dina kunskaper och testa din förmåga att tillämpa information genom ett simulerat inträdesprov i slutet avkursen. Kursen går 13.-18.5.

Ytterligare frågor kan riktas rakt till: eva.gronblad@svecasa.fi