Prepkursen ordnas online

mars 24, 2020

På grund av den rådande situationen med coronaviruset kommer Svecasas prepkurser tas online. Våra föreläsningar kommer fortfarande att utföras ”live” enligt det schema som planerats. Vi kommer att aktivt använda oss av våra forum som du får tillgång till, samt kurskompendiet. På forumen finns kursmaterial och en möjlighet att ställa frågor till våra föreläsare.

Eftersom kursen förs online minskar en del av våra kostnader, varför vi har sänkt våra kurspriser. Vi kommer fortfarande att erbjuda en kurs på hög nivå fastän föreläsningarna nu sker via en skärm. Vi kommer att hålla stark fokus på vårt samhälle idag och den ekonomiska synvinkeln i litteraturen.

Vi önskar förståelse i denna avvikande situation och svarar gärna på frågor som uppstår.

Ni kan kontakta Eva direkt via email: eva.gronblad@svecasa.fi eller per telefon: +358404181602.