En inblick i rollen som Svecasas verkställande direktör

oktober 5, 2017

Vad innebär det att vara Svecasas verkställande direktör? Vår tidigare VD, Arthur ”Turre” Savander delar med sig sina tankar och erfarenheter från det gångna året. Missa inte denna ypperliga chans – skicka in din ansökan till oss redan idag via denna link!

Posten som Svecasas kursansvarige ger dig mer än du kan tänka dig. Under mitt år har jag lärt mig mera om mig själv och hur jag jobbar än vad jag någonsin kunde tänka mig. Utöver att lära sig om sina färdigheter får du även dyka in i nya områden, som till exempel användning av WordPress, rekrytering och mötesteknik.

Som studerande är det en ypperlig chans att lära sig mera och det fungerar även som en bra språngbräda in till arbetslivet. Under året jobbar du med unga och målinriktade individer som vill föra Svecasas vision och mission framåt på det bästa möjliga sätt. Det är ett oerhört värdefullt jobb att få hjälpa och stöda de nya studenterna. Att vara kursledare sätter en viss press på individen, men med rätt tankesätt och vilja att fullgöra sin post, klarar man det galant.

Missa inte chansen att ge dig ett försprång in i arbetslivet.