Välkommen till E-kursen

Svecasas e-kurs är till för dig som vill bli antagen till Hanken, Hanken i Vasa eller Åbo Akademi. I kursen går vi genom 30+ timmar av föreläsningar inom historia, matematik & statistik samt samhällslära med hundratals tentfrågor!

Med hjälp av e-kursen kan du:

  • Studera allt relevant material inför inträdesproven i din egen takt
  • Testa dig själv med massvis av övningsfrågor och övningsprov!
  • Få live support av föreläsarna och VD via live Q&A’s och vårt interaktiva forum

Håll koll på e-posten och forumet, vi kommer hålla er uppdaterade över när våra live Q&A-sessions hålls där.

Ifall du har några frågor eller tekniska problem, ta genast kontakt med VD Christoffer Stenius på [email protected] eller +358 442058790

Lycka till!


OBS! Gamla kontaktuppgifter i videorna

Vid ämnesspecifika frågor kontakta:
Matematik: robin.vonk[email protected]
Histora: [email protected]
Samhällslära: [email protected]
Module 1 Historia
Unit 1 Föreläsning 1 - Introduktion  - Preview
Unit 2 Föreläsning 2 - Från Kringströvande Jägare till Bofasta Jordbrukare
Unit 3 Föreläsning 3 - Antikens värld
Unit 4 Historia - Minitent
Unit 5 Föreläsning 4 - Medeltiden
Unit 6 Föreläsning 5 - Nya Tiden och en Ny Värld
Unit 7 Föreläsning 6 - Industrialiseringen
Unit 7 Historia - Minitent 2
Unit 8 Föreläsning 7 - Ökad befolkning och ökad rörlighet
Unit 9 Föreläsning 8 - Konsumtion och gränser för tillväxt
Module 2 Matematik och Statistik
Unit 1 Föreläsning 1 - Statistikens Grundbegrepp
Unit 2 Föreläsning 2 - Lägesmått
Unit 3 Föreläsning 3 - Spridningsmått
Unit 4 Föreläsning 4 - Mängdlära
Unit 5 Föreläsning 5 - Permutationer
Unit 6 Föreläsning 6 - Klassisk & binomialsannolikhet
Unit 7 Föreläsning 7 - Fördelningar
Unit 8 Föreläsning 8 - Normalfördelning
Unit 9 Minitent - Statistik
Module 3 Samhällslära
Unit 1 Föreläsning 1 - Ekonomikunskap, En Översikt
Unit 2 Föreläsning 2 - Företag och Marknaden
Unit 3 Föreläsning 3 - Ekonomist Tillväxt och Konjunkturer
Unit 4 Föreläsning 4 - Finansmarknaden och Penningpolitik
Unit 5 Föreläsning 5 - Finanspolitik och Beskattning
Unit 6 Föreläsning 6 - Globaliseringen och Finlands Ekonomi
Unit 7 Föreläsning 7 - Repetition
Unit 8 Minitent