Om Hanken

Hanken är en av Nordens äldsta handelshögskolor och erbjuder en modern utbildning med goda kontakter till affärslivet och en uppmuntrande anda av kontinuerlig förnyelse. Trots en lång och anrik historia fortsätter Hanken upprätthålla sin drivkraft. Hanken har fastställt sin position som en ledande handelshögskola genom att nyligen erhålla den tredje och sista av de mest prestigefyllda ackrediteringar som kan tilldelas en handelshögskola, och klassas som femte bäst i världen på forskning och publikationssamarbete i den globala universitetsrankningen U-Multirank. Som hankeit studerar du således vid en skola som tillhör en exklusiv grupp av enbart 75 handelshögskolor i världen.

Inträdesprovet som Svecasa förbereder studeranden för innebär ansökan till det integrerade kandidat- och magisterprogrammet, vilket innebär studierätt för både ekonomie kandidat- och magistersexamen. Kandidatutbildningen innefattar även en termin med utbytesstudier vid ett av Hankens samarbetsuniversitet i Europa, Afrika, Amerika och Asien, eller utlandspraktik i valfritt land. Studerande sporras till engagemang och samspel med näringslivet. Möjligheten att studera utomlands, skapa internationella nätverk, lära sig att studera och arbeta i främmande kulturer, samt kombinera en förstklassig utbildning med goda näringslivskontakter gör studierna vid Hanken till en unik erfarenhet.

Antagningen

Ansökan till Hanken sker via den gemensamma ansökan. Studieplatserna (Helsingfors/Vasa) delas ut till 60% på basis av studentvitsord och 40% på basis av antagningsprovet. Ifall du inte antas på basis av dina studentvitsord måste du skriva inträdesprovet för att kunna bli antagen till Hanken. Inträdesprovet kan skrivas på fyra orter i Finland: Helsingfors, Vasa, Åbo eller Mariehamn. Kontrollera att du uppfyller behörighetskraven samt språkkraven. Ifall du inte haft svenska som skolspråk måste du ha blivit godkänd i Hankens språkprov eller ha andra bevis på tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera om att söka som finskspråkig till Hanken här.

Hanken tillsammans med ekonomutbildningen på Åbo Akademi hör till den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning. Detta innebär att alla ekonomutbildningar i Finland har samma poängsättning i studentvitsorden och urvalsprovet är samma. Läs mer här.

 

Vi på Svecasa är medvetna om att kursböckerna varierar skolvis, varför det inte är någon skillnad vilken bok du använt dig av i skolan. Vi kommer att fokusera på dom viktigaste teman i kursböckerna och baserar föreläsningarna på vårt egna kompendium.

Steg för steg

1

Anmäl dig till Svecasas prepkurs

Anmälan till prepkursen öppnar redan i november 2019

2

Sök in till Hanken

Fyll i den gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi. Anmälan pågår 18.3-1.4.2020.

3

Delta i prepkursen

Prepkursens föreläsningar går av stapeln under april – maj. Mera kan du läsa om de olika alternativen under Prepkurs.

4

Delta i Hankens inträdesprov

Inträdesprovet skrivs på den valda orten 2.6.2020 kl 12:00-15:00.

5

Ta emot din studieplats

Ifall du inte tar emot din studieplats inom den angivna tiden förlorar du din studieplats vid högskolan.