Om oss

Grunden för Svecasa lades år 1978 då handelshögskolans studentkår arrangerade den första prepkursen inför Hankens inträdesprov. Under årens lopp har Svecasa jobbat aktivt för att expandera kursutbudet, förädla föreläsningsmaterialet vi använder som grund för undervisningen samt införa nya inlärningsmetoder för att på bästa möjliga sätt stöda våra kunder i deras strävan efter en studieplats på Hanken.

Svecasas organisation består av kursledaren, föreläsarna och styrelsen. Styrelsen består av Hankenstuderande och -alumner och dess främsta roll är att forma bolagets långsiktiga strategi och stöda verksamhetsledaren i den operativa verksamheten. Kursdeltagare får förutom handledning och hjälp inför inträdesprovet en god inblick i studielivet och hur det är att studera på Hanken.

Den rätta vägen in till Hanken

Vincent Weckström

VD

Hej!

Jag heter Vincent Weckström och fungerar som VD för Svecasa 2020/2021.

Jag har blivit utexaminerad kandidat från Hanken i oktober 2019 och har sedan dess arbetat med diverse projekt från konsultering till investeringsbolag och entrepreneurskap. Jag skall ta upp mina magisterstudier hösten 2021.

Planeringen kring prepkursen är i full gång och vi kommer att jobba hårt med styrelsen och föreläsarna för att erbjuda er en givande prepkurs som stöder er med resan mot slutmålet – att bli antagna till Hanken. År 2021 är hela kursen digitaliserad, vilket kommer ge mycket möjligheter för er att ta in materialet i den takt ni behagar!

Vi ses på kursen!

Vincent

Styrelsen 2021

Robin Kanerva

Ordförande

LinkedIn

Eliott Tallqvist

LinkedIn

Eva Grönblad

Vice Ordförande

LinkedIn

Niklas Kuisma

LinkedIn

Maisa Dyhr

LinkedIn

Filip Jägerroos

LinkedIn

Oskar Murto

LinkedIn