Svecasa

Om oss

Grunden för Svecasa lades år 1978 då handelshögskolans studentkår arrangerade den första prepkursen inför Hankens inträdesprov. Under årens lopp har Svecasa jobbat aktivt för att expandera kursutbudet, förädla föreläsningsmaterialet vi använder som grund för undervisningen samt införa nya inlärningsmetoder för att på bästa möjliga sätt stöda våra kunder i deras strävan efter en studieplats på Hanken.

Svecasas organisation består av kursledaren, föreläsarna och styrelsen. Styrelsen består av Hankenstuderande och -alumner och dess främsta roll är att forma bolagets långsiktiga strategi och stöda verksamhetsledaren i den operativa verksamheten. Kursdeltagare får förutom handledning och hjälp inför inträdesprovet en god inblick i studielivet och hur det är att studera på Hanken.

Den rätta vägen in till Hanken

Christoffer Stenius

VD

Hej!

Jag heter Christoffer Stenius och fungerar som VD för Svecasa 2022/2023.

Jag studerar andra året på Hanken med finansiell ekonomi som huvudämne och har hela min studietid varit aktiv på studentkåren, bland annat i Gulnäbbskommitén 2022.

Planeringen kring prepkursen är i full gång och vi kommer att jobba hårt med styrelsen och föreläsarna för att erbjuda er en givande prepkurs som stöder er på resan mot slutmålet – att bli antagna till Hanken. År 2023 kan du gå kursen både fysiskt och ta del av de virtuella materialen, det finns med andra ord alternativ som passar var och en!

Vi ses på kursen!

Christoffer

Christoffer Stenius

Kurskoordinator

Styrelsen 2022-2023

Anna Vuotilainen

Ordförande

LinkedIn

Pia Blomqvist

Vice-ordförande

LinkedIn

Vilma Mäkelä

LinkedIn

Jennifer Holmberg

LinkedIn

Fanny Kesti

LinkedIn

William Sundell

LinkedIn

Erik Holmberg

LinkedIn

Emilia Donner