Årets föreläsare

2023

Årets föreläsare

Är äldre studerande som alla har mycket goda insikter i sina respektive ämnen. Svecasas föreläsare har en särskild motivation att undervisa deltagarna för att de ska nå sina mål och dela med sig av sin kunskap inom historia, matematik och samhällslära. Årets föreläsare representerar huvudämnen inom politisk historia, finansiell ekonomi, statistik och nationalekonomi, vilket innebär att de är väldigt pålästa och har kunskap att ge deltagarna de mest aktuella insikterna för att förbereda dem för att lyckas med inträdesprovet i juni!

 

Du når alltid våra föreläsare på [email protected] om du har ämnesspecifika frågor.

Kommer snart!

Samhällslära

Publiceras snart

Matematik

Calle Koskela

Historia