Årets föreläsare

2021

Årets föreläsare

Är äldre studerande som alla har mycket goda insikter i sina respektive huvudämnen. Svecasas föreläsare har en särskild motivation att undervisa deltagarna för att de ska nå sina mål och dela med sig av sin kunskap inom historia, matematik och samhällslära. Årets föreläsare representerar huvudämnen inom politisk historia, finansiell ekonomi, statistik och nationalekonomi, vilket innebär att de är väldigt pålästa och har kunskap att ge deltagarna de mest aktuella insikterna för att förbereda dem för att lyckas med inträdesprovet i juni!

Föreläsarna 2022 uppdateras här under januari månad.

Jennifer Holmberg

Samhällslära

William Sundell

Matematik

Calle Koskela

Historia