Årets föreläsare

2020

Årets föreläsare

Är äldre studeranden som alla har mycket goda insikter i sina respektive huvudämnen. Svecasas föreläsare har en särskild motivation att undervisa deltagarna till att nå deras mål och dela med sig deras kunskap inom historia, matematik och samhällslära. Årets föreläsare representerar huvudämnen inom politisk historia, finansiell ekonomi och nationalekonomi, vilket innebär att de är väldigt inlästa och har kunskapen att ge deltagarna de mest aktuella insikterna för att förbereda dem att lyckas med inträdesprovet i juni!

Jennifer Holmberg

Samhällslära

William Sundell

Matematik

Calle Koskela

Historia