Våra föreläsare

Våra föreläsare är äldre studerande som alla har mycket goda insikter i sina respektive huvudämnen. Svecasas föreläsare har en särskild motivation att undervisa deltagarna, eftersom de själva har varit i samma situation när de läste på inträdesprovet några år tidigare.

Våren 2020 föreläsare presenteras i januari 2020!

Föreläsare år 2019

Matilda Ivars

Matematik

Filip Styrström

Samhällslära

Calle Koskela

Historia