Hanken, Hanken i Vasa eller Åbo Akademi – Hur Väljer Jag?

december 16, 2020

Ett dilemma som många unga som vill ge sig in på ekonomutbildningar i Finland står iför är vilken man skall välja. I denna artikel serie går vi genom de olika alternativen, uppsidor och nedsidor med dem och så intervjuar vi några studerande från varje utbildning för att få höra vad studerande tycker om universiteten och hur deras personliga upplevelser gått.

Intervjuerna kommer också ut i ”podcast” format, följ oss på Facebook eller Instagram för att få veta direkt när de kommer ut!

Hanken
Hankens ursprungliga campus i Helsingfors grundades år 1909 och är således Finlands äldsta handelshögskola. Hanken har över 14,000 alumni som jobbar i över 70 länder. På Hanken studerar i dagens läge ca. 1950 studerande. Speciellt med Hanken är att en termin utomlands är obligatorisk i kandidatstudierna (inte obligatoriskt under COVID-19 pandemin).
Hanken antar via den gemensamma ansökan ca. 180 studerande per år till sitt campus i Helsingfors. Det finns ingen officiell poänggräns, men minimigränsen år 2020 var 77 poäng med ett ”tröskelkrav” på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).

Huvudämnen du kan studera på Hanken i Helsingfors:

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • Logistik och företagsansvar (magister- och forskarnivå)

Fördelar med att studera på Hanken i Helsingfors

 • Mycket bra sammankoppling till näringslivet både i Helsingfors och globalt
 • Stort campus med bra möjligheter för att bygga ett brett och internationellt nätverk

Hanken i Vasa

Hankens Campus i Vasa grundades 1980 och fyllde därmed 40 år i år. På Hankens Vasa Campus studerar ca. 550 studeranden. Campuset ligger mitt i Vasas centrum, och har bra kopplingar till Vasas näringsliv samt nätverket av småföretagare i Österbotten. Vasa är överlag känt för att vara en livlig studiestad, och ca. 1/3 av Vasa centrums invånare består av studerande.

Hanken antar via den gemensamma ansökan ca. 70 studerande per år till sitt campus i Vasa. Det finns inte någon officiell poänggräns, men det brukar räcka med lite mindre poäng än till Helsingfors campuset, eftersom mindre studerande lägger Vasa campuset som nummer ett på listan.

Huvudämnen att studera på Hanken i Vasa:

 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Fördelar med att studera på Hanken i Vasa:

 • Ligger väldigt nära vissa av de största industribolagen i Finland, t.ex. Wärtsilä och ABB
 • Vasas energikluster hämtar in mycket nya möjligheter till staden
 • Bra sammankoppling till Österbottens nätverk av småföretagare

Åbo Akademi

Åbo Akademi antar år 2021 90 personer till sin ekonomlinje varav 63 är för förstaårssökande. År 2020 var det 903 sökande, vilket innebär en antagningsproven på ca. 10%, med andra ord lönar det sig att gå en BRA prepkurs för att säkra sin plats!

Huvudämnen du kan studera på Åbo Akademi:

 • Informationssystem
 • Internationell marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Organisation och ledning
 • Redovisning

Fördelar med att studera på Åbo Akademi:

 • Mycket starkt rykte i den akademiska världen
 • Lätt att även studera annorlunda bi-ämnen via Åbo Akademi!

Sammanfattning

Nu har vi gått genom de tre alternativen du har ifall du vill studera ekonomi på universitetsnivå på svenska i Finland, och vi hoppas du har fått en bättre bild av dina alternativ. I nästa del skall vi gå djupare in på en av skolorna och intervjua studerande som går på skolorna. Svecasas prepkurs är den äldsta i Finland just nu, och funkar för Hanken, Hanken i Vasa och Åbo Akademi! Svecasa kommer i år att hålla en E-kurs, så du kan delta på kursen även om du inte är bosatt i Helsingfors! Kursanmälan öppnar den 11 Januari, så var på din vakt för den första månaden har vi givetvis rabatt på kurserna. Priserna är nu uppe på webbsidan, kolla in dem här.